Специализиран Медицински Транспорт

Реанимобил

запитване контакт
Специализиран медицински транспорт

- реанимобил Тип С по DIN EN: 1789 за транспорт на пациенти в тежко състояние.

Екип от висококвалифицирани лекари

- анестезиолози/ интензивисти с опит в интензивното лечение, кардиохирургията, гръдната хирургия, общата хирургия, неврохирургията, кардиологията и спешната медицина, владеещи чужди езици.

Допълнителен обучен медицински персонал

- включващ медицински сестри и асистенти с дългогодишен опит и квалификация в грижата за болния по европейски стандарт.

Всички необходими медикаменти

- апаратура и консумативи, необходими за интензивния медицински трансфер, както в страната, така и в чужбина.

Услуги:

 • Медицински транспорт в страната и чужбина на болни, изискващи:
 • • Инвазивен и неинвазивен хемодинамичен мониторинг
 • • Механична вентилация
 • • Прецизна кислородотерапия
 • • Интрааортна балонна контрапулсация
 • • Балансирана инфузионна и медикаментозна терапия
responsive devices

Общи цени:

• На км в двете посоки - 1,50 лв
• На км в двете посоки при механична вентилация - 1,80 лв
• На км в двете посоки при механична вентилация и контрапулсация – 2,00 лв

Цени на допълнителни медицински услуги: Цена BGN
• Оротрахеална интубация 250 лв
• Бронхоскопска интубация 300 лв
• Интубация с двупросветна тръба на Robert Shaw 350 лв
• Канюлиране на централна вена 250 лв
• Канюлиране на артерия 150 лв
• Поставяне на ларингеална маска 100 лв
• Плеврален дренаж 150 лв
• Катетъризация на пикочен мехур 50 лв
• Перкутанна трахеостомия 1500 лв
• Имобилизация на шия и крайници 25 лв
В цените са включени консумативите.

подробни цени
responsive items

За повече информация, поръчка и оферти, свържете се с нас.

Възможно предварително договаряне и оферта с ориентировачни цени.

формуляр запитване

Импрессум:

Контактни данни:

Мобилен: +359 888 418308
Имейл: info@reanimobilbg.com
Уеб: www.reanimobilbg.com

 • Информация

  Допълнителна информация

  В крайната цена на услугата се включва транспорт на км, необходими медицински манипулации, процедури и наблюдение по време на транспорта, избор на екип с подходяща квалификация според състоянието на пациента

 • Информация

  Допълнителна информация

  Окончателна стойност в лв варира според състоянието на болния и осигурената медицинска помощ в рамките на транспорта и се предоставя с предварителното съгласие на пациента.

 • Информация

  Допълнителна информация

  Всички медицински процедури, както и грижата за състоянието на болния по време на медицинския трансфер се изпълняват и документират от медицинския екип с информираното съгласие на пациента.

Формуляр за обратна връзка

При спешни случаи можете да изпратите данни за обратна връзка